Algemene voorwaarden

 

 1. De hier genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Thompson Body Positivity en de Cliënt. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De Cliënt dient een intake formulier nauwkeurig en eerlijk in te vullen voor de eerste afspraak met Thompson Body Positivity, waarin de Cliënt onder andere toelichting geeft over ziektes, medicijnen en allergieën. 
 3. Als er sprake is van ziektes of aandoeningen moet de Cliënt een arts raadplegen. Body Positivity coaching en Modern Energy tapping zou kunnen helpen met het omgaan van emoties gerelateerd aan ziektes of symptomen maar is geen vervanging van medische behandeling of therapie.
 4. De gegevens van de Cliënt worden vertrouwelijk behandeld en worden niet verstrekt aan derden tenzij schriftelijke toestemming wordt gegeven door de Cliënt. 
 5. Thompson Body Positivity is niet aansprakelijk voor lichamelijke, emotionele of mentale schade die kan worden veroorzaakt door coaching of advies.
 6. Thompson Body Positivity is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen in de kantoren van de praktijk.
 7. Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. De werkwijze is heel individueel en ook afhankelijk van eigen inzet. 
 8. De Cliënt dient vooraf te betalen (en uiterlijk binnen 14 dagen) via de website, of door de toegestuurde factuur te gebruiken. Als de Cliënt niet op voorhand heeft betaald, behoudt Thompson Body Positivity zich het recht voor om de behandeling te weigeren.
 9. Pakketten met 3 sessies moeten binnen 3 maanden na aankoop worden gebruikt. Pakketten met 6 sessies moeten binnen 6 maanden na aankoop worden gebruikt.Als de vermelde periode verloopt voordat de sessies worden gebruikt, wordt er geen restitutie verleend. Uitzonderingen zijn alleen geldig als er een schriftelijke overeenkomst is.
 10. Als de cliënt niet in staat is om een sessie bij te wonen, moet de klant dit 24 uur vooraf melden. Als kennisgeving is gedaan met minder dan 24 uur te gaan of in geval van no-show, zal geen restitutie worden gegeven.
 11. Thompson Body Positivity behoudt zich het recht voor om een sessie te annuleren wegens overmacht, inclusief maar niet beperkt tot ziekte. In geval van annulering door Thompson Body Positivity zal de sessie worden terugbetaald of opnieuw worden ingepland volgens de wensen van de klant.

Up ↑

%d bloggers like this: